Norge er en verdensledende skipsfartsnasjon og har alltid vært eventyrernes boltreplass. Utforsk alle de varierte og spennende karrieremulighetene på vann og land.

Trykk på det du ønsker å lese om

Vann

  • Båt
  • Rigg

Land

  • Teknologi
  • Økonomi, admin og ledelse

Matros

Matros

Som matros er du fagarbeideren i dekksavdelingen, og du vil ha en allsidig arbeidsdag med mange ulike oppgaver. Matrosen jobber med alt fra vedlikehold, lasting og lossing til vakttjeneste og bistand under skipets ankomst og avgang.

Som matros bør du like varierte arbeidsoppgaver, og gjerne ha god praktisk sans. Du må være effektiv, nøyaktig og glad i å samarbeide. Du trenger også et rent rulleblad for å få visum til andre land.

Helsekrav

Du må ha god allmenn helsetilstand. Det stilles spesielt strenge krav til syn og hørsel. Visse typer diabetes, allergier og astma vil bli spesielt vurdert. Du må ha godkjent helseattest fra en autorisert sjømannslege.

Etter utdanning

Sjøfart er en av Norges største næringer, og matrosen har en viktig rolle i så måte.

Matrosfaget er hele tiden i utvikling, takket være blant annet satsningene som gjøres på forskningsfronten. Som matros er utviklingsmulighetene mange. Du kan for eksempel avansere til arbeidsleder eller kranfører eller videreutdanne deg til dekksoffiser.

Matros

2 års læretid

VG 2 Maritime fag

Se skoler

VG 1 Teknikk industriell produksjon / elektrofag

Se skoler

Styrmann

Styrmann

Styrmannens jobb ligger på mange måter i navnet. Du er skipets navigasjonsoffiser, med ansvar for å sette kurs og føre skipet trygt frem. En viktig jobb for komme til rett sted, med andre ord! Når skipet ligger i havn, er det også styrmannens jobb å hjelpe overstyrmannen med å organisere lasting og lossing.

For å bli styrmann er det viktig å være effektiv og nøyaktig. Du må være god til å samarbeide, og ha et rent rulleblad for å få visum til andre land.

Helsekrav

Du må ha god allmenn helsetilstand. Det stilles spesielt strenge krav til syn og hørsel. Visse typer diabetes, allergier og astma vil bli spesielt vurdert. Du må ha godkjent helseattest fra en autorisert sjømannslege.

Etter utdanning

Norske rederier er i verdenstoppen på viktige områder som cruisefart, gass- og kjemikalietransport, oljeproduksjonskip og servicefartøyer i offshore og norske redere har lenge vært flinke til å ansette godt kvalifiserte folk på skipene sine. De ser viktigheten av å bemanne med både kaptein, overstyrmann, styrmann, maskinsjef og 1. maskinist.

På viktige områder som cruisefart, gass- og kjemikalietransport, oljeproduksjonsskip og servicefartøyer i offshore, er Norske rederier i verdenstoppen.

Styrmann

Kadett

Matros 2 års læretid

VG 3 Studie-
forberedende utdannings-
program

VG 2 Maritime fag

Se skoler

VG 2 Studie-
forberedende utdannings-
program

VG 1 Teknikk industriell produksjon / elektrofag

Se skoler

VG 1 Studie-
forberedende utdannings-
program

Overstyrmann

Overstyrmann

Som overstyrmann er du kapteinens stedfortreder og høyre hånd. Jobben som overstyrmann vil være veldig avhengig hva slags skip du er på, og hvor stort det er. Men det er altså du som overtar for kapteinen når det trengs.

En overstyrmann må være effektiv og nøyaktig. Du må være god til å samarbeide, og glad i å inspirere og lede andre mennesker. I tillegg må du ha et rent rulleblad for å få visum til andre land.

Helsekrav

Du må ha god allmenn helsetilbud. Det stilles strenge krav til syn og hørselen. Visse typer diabetes, allergier og astma vil bli spesielt vurdert. Du må ha godkjent helseattest fra en autorisert sjømannslege.

Etter utdanning

Norske rederier er i verdenstoppen på viktige områder som cruisefart, gass- og kjemikalietransport, oljeproduksjonsskip og servicefartøyer i offshore, og norske redere har lenge vært flinke til å ansette godt kvalifiserte folk på skipene sine. De ser viktigheten av å bemanne med både kaptein, overstyrmann, styrmann, maskinsjef og 1. maskinist.

På viktige områder som cruisefart, gass- og kjemikalietransport, oljeproduksjonsskip og servicefartøyer i offshore, er Norske rederier i verdenstoppen.

Overstyrmann

Styrmann

Kadett

Matros 2 års læretid

VG 3 Studie-
forberedende utdannings-
program

VG 2 Maritime fag

Se skoler

VG 2 Studie-
forberedende utdannings-
program

VG 1 Teknikk industriell produksjon / elektrofag

Se skoler

VG 1 Studie-
forberedende utdannings-
program

Kaptein

Kaptein

Som kaptein får du det endelige ansvaret for absolutt alt om bord på skipet. Kapteinen er den øverste administrative lederen om bord, så i tillegg til det maritime faget må du lære deg blant annet ledelse og økonomisom ledelse og økonomi.

En kaptein må være effektiv og nøyaktig. Du må være god til å samarbeide, og glad i å inspirere og lede andre mennesker. I tillegg må du ha et rent rulleblad for å få visum til andre land.

Helsekrav

Du må ha god allmenn helsetilstand. Det stilles det strenge krav til syn og hørsel. Visse typer diabetes, allergier og astma vil bli spesielt vurdert. Du må ha godkjent helseattest fra en autorisert sjømannslege.

Etter utdanning

Norske rederier er i verdenstoppen på viktige områder som cruisefart, gass- og kjemikalietransport, oljeproduksjonsskip og servicefartøyer i offshore, og norske redere har vært flinke til å ansette godt kvalifiserte folk på skipene sine. De ser viktigheten av å bemanne med både kaptein, overstyrmann, styrmann, maskinsjef og 1. maskinist.

På viktige områder som cruisefart, gass- og kjemikalietransport, oljeproduksjonsskip og servicefartøyer i offshore, er Norske rederier i verdenstoppen.

Kaptein

Styrmann / Skipsoffiser

Kadett

Matros 2 års læretid

VG 3 Studie-
forberedende utdannings-
program

VG 2 Maritime fag

Se skoler

VG 2 Studie-
forberedende utdannings-
program

VG 1 Teknikk industriell produksjon / elektrofag

Se skoler

VG 1 Studie-
forberedende utdannings-
program

Motormann

Motormann

Som motormann må du være nøyaktig og glad i å jobbe både alene og sammen med andre. En motormann må følge mange sikkerhetskrav og regler, så det er viktig at du er ansvarbevisst. I tillegg må du ha et rent rulleblad for å få visum til andre land.

Noe som passer for deg?

Som motormann må du være nøyaktig, og glad i å jobbe både alene og sammen med andre. Det er mange sikkerhetskrav og regler som må følges som motormann, så det er viktig at du er ansvarsbevisst. Du må også være god til å samarbeide, og du trenger et rent rulleblad for å få visum til andre land.

Helsekrav

Du må ha god allmenn helsetilstand. Det stilles spesielt strenge krav til syn og hørsel. Visse typer diabetes, allegier og astma vil bli spesielt vurdert. Du må ha godkjent helseattest fra en autorisert sjømannslege.

Etter utdanning

Sjøfartsnæringen er i rask utvikling, og det skjer mye på forskningsfronten. Dette fører til at de ulike yrkene til sjøs er i en spennende utvikling, og motormannfaget er ikke noe unntak. Som motormann står veien åpen hvis du etter hvert vil videreutdanne deg til maskinoffiser.

Motormann

2 års læretid

Finn opplæringskontor

VG 2 Maritime fag

Se skoler

VG 1 Teknikk industriell produksjon / elektrofag

Se skoler

Maskinist

Maskinist

Som maskinist jobber du sammen med maskinsjefen i skipets hjerte, maskinrommet. Maskinsjefen er ansvarlig for drift og vedlikehold av maskiner og andre tekniske installasjoner om bord. Det er maskinsjefen som forbereder og leder arbeidet når skipet er på verksted.

Hvis du er glad i mekanikk og teknikk, er det et godt utgangspunkt for å bli maskinist! Ellers må du være effektiv, nøyaktig og god til å samarbeide. Du trenger også et rent rulleblad for å få visum til andre land.

Helsekrav

Du må ha god allmenn helsetilstand. Det stilles spesielt strenge krav til syn og hørsel. Visse typer diabetes, allergier og astma vil bli spesielt vurdert. Du må også ha en godkjent helseattest fra en autorisert sjømannslege.

Det norske maskinistforbund har to typer synskrav: Maskinister som skal ha brovaktsfunksjon må ha normalt fargesyn, men det stilles det ingen krav til fargesyn hos maskinister som skal ha sikkerhetsfunksjon.

Etter utdanning

Det er en rask og spennende utvikling innenfor teknikk og mekanikk er i en rask og spennende utvikling, og norske forskningsmiljøer er ledende på marinteknologisk forskning. De nye teknologiske løsningene som utvikles, gir Norge et fortrinn i den globale konkurransen i skipsfartsbransjen. Som maskinist blir du en del av denne utviklingen. Som maskinist står veien åpen hvis du etter hvert ønsker å bli maskinsjef.

Maskinist

Kadett

Maritim teknisk fagskole

2 år

Se skoler

Maritim høyskole

3 år maskin

Høgskolen i Sørøst-Norge

Motormann 2 års læretid

VG 3 Studie-
forberedende utdannings-
program

VG 2 Maritime fag

Se skoler

VG 2 Studie-
forberedende utdannings-
program

VG 1 Teknikk industriell produksjon / elektrofag

Se skoler

VG 1 Studie-
forberedende utdannings-
program

Maskinsjef

Maskinsjef

Som maskinsjef er du teknisk sjef om bord og jobber i skipets hjerte, maskinrommet. Her må både strøm, pumper, motorer og kjeler fungere til enhver tid. Maskinsjefen er ansvarlig for drift og vedlikehold av maskiner og andre tekniske installasjoner om bord. Det er maskinsjefen som forbereder og leder arbeidet når skipet er på verksted.

Hvis du er glad i mekanikk og teknikk, er det et godt utgangspunkt for å bli maskinsjef er det god start! Ellers må du være effektiv, nøyaktig og god til å samarbeide. Som sjef bør du også være glad i å lede andre. Som ellers til sjøs trenger du et rent rulleblad for å få visum til andre land.

Helsekrav

Du må ha god allmenn helsetilstand. Det stilles spesielt strenge krav til syn og hørsel. Visse typer diabetes, allergier og astma vil bli spesielt vurdert. Du må også ha en godkjent helseattest fra en autorisert sjømannslege.

Det norske maskinistforbund har to typer synskrav: Maskinister som skal ha brovaktsfunksjon må ha normalt fargesyn, men det stilles det ingen krav til fargesyn hos maskinister som skal ha sikkerhetsfunksjon.

Etter utdanning

Det er en rask og spennende utvikling innenfor teknikk og mekanikk, og norske forskningsmiljøer er ledende på marinteknologisk forskning. De nye teknologiske løsningene gir Norge et fortrinn i den globale konkurransen i skipsfartsbranjsen. Som maskinsjef blir du en del av denne utviklingen.

Maskinsjef

Maskinist

Kadett

Maritim teknisk fagskole

2 år

Se skoler

Maritim høyskole

3 år maskin

Høgskolen i Sørøst-Norge

Motormann 2 års læretid

VG 3 Studie-
forberedende utdannings-
program

VG 2 Maritime fag

Se skoler

VG 2 Studie-
forberedende utdannings-
program

VG 1 Teknikk industriell produksjon / elektrofag

Se skoler

VG 1 Studie-
forberedende utdannings-
program

Skipselektriker

Skipselektriker

Skip blir mer og mer avanserte og komplekse som skipselektriker er det du som setter sammen, justerer og reparerer skipets elektriske motorer og generatorer. Du blir altså skipets spesialist på instrumenter og kontrollapparater, og den som fikser eventuelle feil på det elektriske anlegget.

Som skipselektriker må du være nøyaktig, og glad i å jobbe både alene og sammen med andre. En skipselektriker må følge mange sikkerhetskrav og regler, så det er viktig at du er ansvarsbevisst. I tillegg må du ha et rent rulleblad for å få visum til andre land.

Helsekrav

Du må ha god allmenn helsetilstand. Det stilles spesielt strenge krav til syn og hørsel. Visse typer diabetes, allergier og astma vil bli spesielt vurdert. Du må også ha en godkjent helseattest fra en autorisert sjømannslege.

Etter utdanning

Elektro og svakstrøm er nervetrådene i en rivende teknologisk utvikling, og som skipselektriker får du en unik sjanse til å delta i denne utviklingen. Dagens skip har avanserte og innovative elektriske anlegg, og elektromotorer og elektriske dieselmotorer blir stadig vanligere. Erfaringen og kunnskapen du får som skipselektriker, kan du bruke både i skipsindustrien og i jobb som elektriker på land.

Skipselektriker

Søke om ETO-sertifisering

24 mnd læretid

VG 3 Maritim elektriker

VG 2 El-energi

Se skoler

VG 1 elektrofag

Se skoler

Kokk

Kokk

Ute til sjøs blir maten kanskje enda viktigere enn den er her hjemme. Som skipskokk har du ansvar for å lage mat til både mannskap og passasjerer. I tillegg er det ofte kokken som setter opp menyen, bestiller matvarer og fører regnskap over forbruket.

Skal du bli kokk, er det naturligvis viktig at du er glad i å spise og lage mat. Ellers vil du få bruk for gode samarbeidsevner, i og med at du ofte leder et team av medarbeidere i byssa. Som ellers til sjøs trenger du et rent rulleblad for å få visum til andre land.

Helsekrav

Du må ha god allmenn helsetilstand. Det stilles spesielt strenge krav til syn og hørsel. Visse typer diabetes, allergier og astma vil bli spesielt vurdert. Du må også ha en godkjent helseattest fra en autorisert sjømannslege.

Etter utdanning

Kokken er en viktig person om bord på et skip, og jobben du gjør har mye å si for trivselen og miljøet. Det er mye fokus på kosthold for tiden, og kokkefaget har en rask og spennende utvikling. Om bord på et større skip kan du få et utvidet arbeidsområde som stuert, som er en offiser som har ansvaret for den totale forpleiningen (matlaging og rengjøring) om bord. Utdannelsen som skipskokk kan også brukes som kokk på land.

Kokk

2 års læretid

VG 2 kokk- og servitørfag

Se skoler

VG 1 Restaurant- og matfag

Se skoler

Maskinsromsoperatør

Maskinromsoperatør

 Maskinromsoperatøren på en rigg har omtrent samme arbeidsoppgaver som en maskinist på et skip. Det vil si at du jobber med all slags teknisk utstyr, fra finmekanikk til enorme kran­-konstruksjoner. Maskinromsoperatøren går også vakt i maskinkontrollrommet. Som maskinromsoperatøren er interesse og anlegg for teknikk den viktigste egenskapen du trenger. Som ellers på en rigg er gode samarbeidsevner en viktig egenskap.

Helsekrav

Du må ha god allmenn helsetilstand. Det stilles spesielt strenge krav til syn og hørsel. Visse typer diabetes, allergier og astma vil bli spesielt vurdert. Du må også ha en godkjent helseattest fra en autorisert sjømannslege

Etter utdanning

Norge ligger langt fremme innen olje- og gassutvinning, og norske rederier satser bevisst på å bemanne riggene sine med norske fagfolk. På rigg er det vanlig å jobbe skift, til god betaling sammenlignet med de fleste andre yrker.

Teknisk sjef

Teknisk sjef

Vi kan si at kontrollrommet er hjernen om bord på en rigg, mens maskinrommet er hjertet. Som teknisk sjef får du ansvar for at dette hjertet slår slik det skal.

Som teknisk sjef er du maskinsjefen om bord, med ansvar for riggens avanserte maskinavdeling. Det viktigste for deg som vil bli teknisk sjef er derfor en sterk interesse for hvordan ting virker. Som ellers på en rigg er gode samarbeidsevner en viktig egenskap.

Helsekrav

Du må ha god allmenn helsetilstand. Det stilles spesielt strenge krav til syn og hørsel. Visse typer diabetes, allergier og astma vil bli spesielt vurdert. Du må også ha en godkjent helseattest fra en autorisert sjømannslege.

Etter utdanning

Norge ligger langt fremme innenfor olje- og gassutvinning, og norske rederier satser bevisst på å bemanne riggene sine med norske fagfolk. På rigg er det vanlig å jobbe skift, til god betaling sammenlignet med de fleste andre yrker.

Teknisk assistent

Teknisk assistent

Som teknisk assistent jobber du med alt det tekniske utstyret om bord på riggen, fra finmekanikk til enorme krankonstruksjoner.

Den viktigste egenskapen du trenger, er interesse og anlegg for teknikk. Som teknisk assistent jobber du sammen med teknisk sjef i riggens maskinavdeling.

Som ellers på en rigg er gode samarbeidsevner en viktig egenskap.

Helsekrav

Du må ha god allmenn helsetilstand. Det stilles spesielt strenge krav til syn og hørsel. Visse typer diabetes, allergier og astma vil bli spesielt vurdert. Du må også ha en godkjent helseattest fra en autorisert sjømannslege

Etter utdanning

Norge ligger langt fremme innenfor olje- og gassutvinning, og norske rederier satser bevisst på å bemanne riggene sine med norske fagfolk. På rigg er det vanlig å jobbe skift, til god betaling sammenlignet med de fleste andre yrker.

DP-operatør/ Kontrollromsoperatør

Kontrollromsoperatør

Som kontrollromsoperatør jobber du 24-timers vakter sammen med stabilitetssjefen. Du kontrollerer riggens stabilitet, styrer systemene i kontrollrommet og navigerer riggen når den skal flyttes. Lasting og lossing er også ditt arbeidsområde.

Kontrollromsoperatøren styrer altså kontrollrommet, som på mange måter er riggens hjerne. Denne jobben passer dermed best for deg som er interessert i teknikk. Som ellers på en rigg er gode samarbeidsevner en viktig egenskap.

Helsekrav

Du må ha god allmenn helsetilstand. Det stilles spesielt strenge krav til syn og hørsel. Visse typer diabetes, allergier og astma vil bli spesielt vurdert. Du må også ha en godkjent helseattest fra en autorisert sjømannslege.

Etter utdanning

Norge ligger langt fremme innenfor olje- og gassutvinning, og norske rederier satser bevisst på å bemanne riggene sine med norske fagfolk. På rigg er det vanlig å jobbe skift, til god betaling sammenlignet med de fleste andre yrker.

Stabilitetssjef

Stabilitetssjef

Stabilitetssjefen er overstyrmann ombord, og har ansvar for riggens posisjonering og navigering. Du vil også være riggsjefens nærmeste medarbeider, og ha ansvar for alt arbeidet som foregår på dekket til riggen. Derfor trenger du både maritim utdannelse og kunnskap om ledelse og økonomi.

Siden du har det nest øverste ansvaret for alt om bord, trenger du både lederegenskaper og gode evner til samarbeid.

Helsekrav

Du må ha god allmenn helsetilstand. Det stilles spesielt strenge krav til syn og hørsel. Visse typer diabetes, allergier og astma vil bli spesielt vurdert. Du må også ha en godkjent helseattest fra en autorisert sjømannslege.

Etter utdanning

Norge ligger langt fremme innenfor olje- og gassutvinning, og norske rederier satser bevisst på å bemanne riggene sine med norske fagfolk. På rigg er det vanlig å jobbe skift, til god betaling sammenlignet med de fleste andre yrker.

Plattformsjef

Plattformsjef

Som riggsjef har du mye ansvar og mange roller å fylle, akkurat som kapteinen på et skip. I tillegg til å være den øverste administrative lederen om bord på riggen, fungerer riggsjefen også som en administrerende direktør for bedriften på land. Derfor trenger du både maritim utdannelse og kunnskap om ledelse og økonomi.

Som plattformsjef bør du være glad i å lede og inspirere andre. Like viktig er det å være glad i å samarbeide og å ta på seg ansvar, siden det er du som til syvende og sist har ansvar for alt på riggen.

Helsekrav

Du må ha god allmenn helsetilstand. Det stilles spesielt strenge krav til syn og hørsel. Visse typer diabetes, allergier og astma vil bli spesielt vurdert. Du må også ha en godkjent helseattest fra en autorisert sjømannslege.

Etter utdanning

Norge ligger langt fremme innenfor olje- og gassutvinning, og norske rederier satser bevisst på å bemanne riggene sine med norske fagfolk. På rigg er det vanlig å jobbe skift, til god betaling sammenlignet med de fleste andre yrker.

Ingeniør

Ingeniør

Teknologer er etterspurt av store deler av den maritime klyngen. Teknologer og ingeniører er involvert i utviklingen av mange av tingene vi omgir oss med, for eksempel bygninger, fly, datamaskiner, matvarer, vaksiner og avansert utstyr til sykehus og industri. Som ingeniør kan du være med å løse tekniske utfordringer og utvikle produkter for fremtida.

Innen den maritime klyngen er det mange typer bedrifter som trenger ingeniører. Hos rederi vil dette være inspektører, kvalitetskontrollører eller på nybyggsutvikling. Tettheten er også stor i teknologibedrifter som verft og skipsutstyrsprodusenter, der ingeniørene både er med på å gjøre beregninger og avgjørelser i forbindelse med bygging og produksjon av skip og utsyr, men også er med på å utvikle nye produkter.

Teknologer er ofte med på forskning og utvikling av nye produkter og løsninger. For eksempel nye og mer energieffektive skipsdesign, fremdriftssystemer og annet skipsutstyr. Et godt eksempel er DNV-GL som i tillegg til å være verdens største klasseselskap også er en av de største kunnskapsbedriftene i Norge. Som teknolog kan du være med på å løse problemer som bidrar til en mer klimavennlig fremtid.

Utdanning

Det er flere måter å bli ingeniør på. Den klassiske måten er å ta studiespesialiserende videregående utdanning med realfagsfordypning, og gå videre på femåring integrert sivilingeniørutdanning. Den mest relevante sivilingeniørutdanningen for maritim næring er marin teknikk ved NTNU.

Du kan ta en treåring ingeniørutdanning som tilbys ved flere høyskoler, som du kan bygge på med en toårig master i teknologi/sivilingeniørutdanning. Les mer her.

Du kan også bli ingeniør ved å først ta fagbrev innen et relevant fagområde som blant annet teknikk og industriell produksjon (TIP), maritim, og industrimekaniker. Har du et relevant fagbrev kan du begynne på en yrkesvei-utdanning (y-vei) innen en relevant ingeniørlinje. Gjennom y-veien får du ekstraundervisning i matematikk og en del andre fag som du hadde mindre av i fagutdanningen, samtidig som du tår fritak for enkelte av de tekniske delene av fagplanen som du kan fra før. Y-vei-ingeniører er svært etterspurt i næringen siden de har både praktisk og teoretisk kompetanse.

Du kan også ta ingeniørutdanning i Forsvaret.

Skipsdesigner

Skipsdesigner

Som skipsdesigner kan du utvikle design for skip, rigger og andre flytende konstruksjoner. Tung fagkunnskap og kreativitet er viktige egenskaper. Avhengig av interesse og kunnskap kan du jobbe med prosjektering av totalløsninger for skipsdesign, eller gå i dybden innenfor en av de mange fagdisiplinene, som skrogdesign og maskineri.

Utdanning

Du må ha bachelorgrad i ingeniørfag innen maskin eller marintekniske fag eller tilsvarende utdanning for å bli skipsdesigner.

Du kan ta en femårig mastergrad i skipsdesign på NTNU i Ålesund.

NTNU i Ålesund

Les mer her

Approbatør

Aprobatør

Approbatøren godkjenner design dokumentasjonen for et skip, et system om bord i et skip og/eller skipets utstyr. Et skip må ha et godkjent klassesertifikat for å få fartstillatelse og bli forsikret. Klassesertifikatet utstedes av et klasseselskap som dermed går god for at skipets sikkerhet og evt. at dets styringssystemer er tatt hånd om og tilfredsstiller klasseselskapets og flaggstatens krav.

Surveyor

Surveyor

En surveyor verifiserer et skip, et system om bord i et skip eller sjekker at sertifiserbart utstyr er bygget i henhold til approberte tegninger eller tilfredsstiller klassens krav til akseptabel teknisk standard i skipets seilende fase. Ved NTNU kan du ta et 5-årig masterprogram i marin teknikk. Studieprogrammet er verdensledende på utdanning innen marinteknisk sektor.

Utdanning

For å bli en surveyor kan du ta en femårig mastergrad i marin teknikk ved NTNU Studieprogrammet er verdensledende på utdanning innen marinteknisk sektor.

Sveiser

Sveiser

Som sveiser føyer man sammen metalldeler ved en smelteprosess. Det skjelnes mellom elektrosveiser (buesveiser) og autogensveiser (gass-sveiser). Opplæringen skjer normalt ved to år i videregående skole og to år i lære i bedrift. Skoledelen består av et videregående trinn 1-kurs i teknikk og industriell produksjon og et videregående trinn 2-kurs i industriteknikk. Også gjennom kortere kurs, f.eks. arbeidsmarkedskurs (yrkesopplæring for voksne), kan man kvalifisere seg for enkelte typer sveisearbeid. For å bli sveiser kan du studere teknikk og industriell produksjon.

Utdanning

Opplæringen skjer normalt ved to år i videregående skole og to år i lære bedrift. Skoledelen består av et videregående trinn 1-kurs i teknikk og industriell produksjon og et videregående trinn 2-kurs i industriteknikk.

Det er også mulig å kvalifisere seg for enkelte typer sveisearbeid gjennom kortere kurs.

Les mer her

Inspektør

Inspektør

Som inspektøren er du bindeleddet mellom landorganisasjonene og skipene som er i drift. Inspektøren bistår ved eventuelle tekniske problemer på skipet, styrer budsjettet for skipet og sørger for at skipet til enhver tid er i den stand som klasseselskap, IMO, myndighetene og eierne krever at det skal være.

Som inspektør kreves det en del reising i forbindelse med besøk på båtene og dokkinger. Inspektørens arbeidsdag består også av en del kursing for hele tiden å holde seg oppdatert på de nyeste kravene og teknisk utstyr.

Utdanning

For å bli inspektør kan du ta en femårig mastergrad i marin teknikk ved NTNU. Studieprogrammet er verdensledende på utdanning innen marinteknisk sektor.

Superintendent

Superintendent

En superintendent i et rederi har landbasert ansvar for ett eller flere skip i flåten. Dette inkluderer blant annet teknisk utvikling og vedlikehold, budsjett, og mannskap.

Som superintendent er det viktig med en god praktisk forståelse av hele skipet, og kanskje særlig av maskineriet. Mange superintendenter har derfor har mange bakgrunn som maskinister og maskinsjefer.

Controller

Controller

Som controller jobber du for eksempel med drifts- og regnskapsrapportering. Det innebærer at du gjør kvalitetskontroll av regnskap, drifts- og kostnadsanalyser og effektivisering av rutiner og prosesser. Ofte er en controller med på å videreutvikle selskapets økonomi-, regnskaps- og forretningsmessige styringssystemer.

Utdanning

For å bli controller kreves det som regel høyere utdanning innen økonomi. Utdanningen tilbys ved en rekke høgskoler og universiteter i Norge.

Les mer her

HMS-Ingeniør

HMS

Som HMS-ingeniør arbeider du med løsninger og rutiner for å skape en trygg og god arbeidsplass, og med å sikre at virksomheten ikke skader miljøet. Internkontroller og risikoanalyser er viktige deler av arbeidet for å sikre at bedriftens systemer innen HMS er tilfredsstillende og at krav virksomheten er pålegg blir overholdt.

For å bli ingeniør må du ha teknisk interesse. Du må ha gode kommunikasjon- og samarbeidsevner. Du må kunne jobbe selvstendig, men også kunne rettlede andre når det er nødvendig.

Utdanning

For å bli HMS-ingeniør kan du ta en treårig bachelorgrad i ingeniørfag. Opptakskravet til studier relevante for HMS-ingeniører er normalt generell studiekompetanse, samt en realfagskombinasjon, forkurs eller bestått tekniske fagskole.

Les mer her

Mannskapssjef

Mannskapssjef

Som mannskapssjef har du ansvar for at mannskapsbehovene for hele flåten blir dekket med rett kompetanse, til rett tid og på rett sted. I tillegg pleier du daglig kontakt med sjøfolkene, jobber for å finne løsninger på deres problemer og behov, og er en støttespiller innen personalsaker om bord.

Kundeforhold i bank

Kundeforhold bank

Kundeforhold i bank er hovedsakelig fokusert på relasjonsbygging, kredittvurdering og salg av relevante finansielle produkter og løsninger. Jobben innebærer også det å være en diskusjonspartner for CFO på områder som rådgivning, markedsføring, oppfølging og levering av relevante produkter og banktjenester og risikostyring.

Hvis du ønsker å jobbe innen finans og forsikring kan studier innen økonomi og ledelse være en aktuell studieretning for deg.

Kundeansvarlig i bank

Kundeansvarlig bank

Som kundeansvarlig i en bank har du ansvaret for en kundeportefølje, og er bankens representant ovenfor dem. Videre har du ansvar for de interne prosesser knyttet til sin portefølje.

Hvis du ønsker å jobbe innen finans og forsikring kan studier innen økonomi og ledelse være en aktuell studie retning for deg.

Marine underwriter

Marine underwriter

Shipping er både kapitalkrevende og forbundet med risiko, derfor har forsikring alltid vært en viktig del av bransjen. Som marine underwriter består jobben din hovedsakelig av to deler: Vedlikehold og videreutvikling av den eksisterende porteføljen, og tegning av nye forsikringer.

Hvis du ønsker å jobbe innen finans og forsikring kan  studier innen økonomi og ledelse være en aktuell studieretning for deg.

Jurist

Jurist

Juridisk kompetanse er viktig for den maritime klyngen. Som jurist i den maritime næringen bistår du bedrifter med sjørettslige og øvrige shipping- og offshorerelaterte juridiske spørsmål. Eksempler kan være utarbeidelse av kontrakter (blant annet byggekontrakter, certepartier og samarbeidskontrakter), kontraktsforhandlinger, skade- og forsikringsoppgjør og skipsfinansiering. En jurist bistår også ved kjøp og salg av skip og levering av nybygg.

Flere store advokatfirmaer i Norge som har mye fokus på maritim jus. De største finnes hovedsakelig i Oslo og Bergen, men du finner advokatfirmaer som tar maritime oppdrag langs hele kysten. Blant de største firmaene er Thommessen og Wikborg Rein. I tillegg er Nordisk skibsrederforening verdens største Defence Club.

Du kan studere jus ved følgende institusjoner:

For en maritim spesialisering er Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo det ledende miljøet i Norge.

Skipsmegler

Megler

Skipsmeglere har i hovedsak to oppgaver: skaffe last til skip og samordne kjøp og salg av skip mellom kjøper og selger.

Som skipsmegler sitter du både på markedsoversikt og erfaring med håndtering av næringen og er dermed en forutsetning for at markedet skal fungere optimalt. Andre oppgaver som en megler utfører er klarering ved skipsanløp, prosjektutvikling i samarbeid med befrakter, verft eller rederi og kontrahering av skip. Skipsmeglere er enten ansatt i et skipsmeglerfirma eller jobber som selvstendig næringsdrivende.

Utdanning

Tittelen skipsmegler er ikke beskyttet, og du trenger ingen spesiell utdanning for å utøve dette yrket. Skipsmeglere har ofte en økonomisk, teknisk eller maritim bakgrunn. Skipsmeglere blir ofte ansatt etter å ha gjennomgått en assistentperiode hos et skipsmeglerfirma.