Norge er en verdensledende skipsfartsnasjon og har alltid vært eventyrernes boltreplass. Utforsk alle de varierte og spennende karrieremulighetene på vann og land.

Trykk på det du ønsker å lese om

Vann

  • Båt
  • Rigg

Land

  • Teknologi
  • Økonomi, admin og ledelse

Matros

Matros

Som matros er du fagarbeideren i dekksavdelingen, og du vil ha en allsidig arbeidsdag med mange ulike oppgaver. Matrosen jobber med alt fra vedlikehold, lasting og lossing til vakttjeneste og bistand under skipets ankomst og avgang.

Som matros bør du like varierte arbeidsoppgaver, og gjerne ha god praktisk sans. Du må være effektiv, nøyaktig og glad i å samarbeide. Du trenger også et rent rulleblad for å få visum til andre land.

Helsekrav

Du må ha god allmenn helsetilstand. Det stilles spesielt strenge krav til syn (spesielt fargesyn) og hørsel. Visse typer diabetes, allergier og astma vil bli spesielt vurdert. Du må ha en godkjent helseattest, utstedt av autorisert en sjømannslege.

Etter utdanning

Sjøfart er en av Norges største næringer, og matrosen har en viktig rolle i så måte.

Matrosfaget er hele tiden i utvikling, takket være blant annet satsningene som gjøres på forskningsfronten. Som matros er utviklingsmulighetene mange, du kan for eksempel avansere til arbeidsleder eller kranfører eller videreutdanne deg til dekksoffiser.

Matros

2 års læretid

VG 2 Maritime fag

Se skoler

VG 1 Teknikk industriell produksjon / elektrofag

Se skoler

Styrmann

Styrmann

Styrmannens jobb ligger på mange måter i navnet. Du er skipets navigasjonsoffiser, med ansvar for å sette kurs og føre skipet trygt frem. En viktig jobb for komme til rett sted, med andre ord! Når skipet ligger i havn, er det også styrmannens jobb å hjelpe overstyrmannen med å organisere lasting og lossing.

For å bli styrmann er det viktig å være effektiv og nøyaktig. Du må være god til å samarbeide, og ha et rent rulleblad for å få visum til andre land.

Helsekrav

Det stilles strenge krav til synet ditt (spesielt fargesynet) og hørselen. Noen typer diabetes, allergier og astma vil bli spesielt vurdert før du kan bli godkjent. Ellers trengs det god allmenn helsetilstand, og en godkjent helseattest fra en autorisert sjømannslege.

Etter utdanning

Norske redere har lenge vært flinke til å ansette godt kvalifiserte folk på skipene sine. De ser viktigheten av å bemanne med både kaptein, overstyrmann, styrmann, maskinsjef og 1. maskinist.

På viktige områder som cruisefart, gass- og kjemikalietransport, oljeproduksjonsskip og servicefartøyer i offshore, er Norske rederier i verdenstoppen.

Styrmann

Kadett

Matros 2 års læretid

VG 3 Studie-
forberedende utdannings-
program

VG 2 Maritime fag

Se skoler

VG 2 Studie-
forberedende utdannings-
program

VG 1 Teknikk industriell produksjon / elektrofag

Se skoler

VG 1 Studie-
forberedende utdannings-
program

Overstyrmann

Overstyrmann

Som overstyrmann er du kapteinens stedfortreder og høyre hånd. Jobben som overstyrmann vil være veldig avhengig av slags skip du er på, og hvor stort det er. Men det er altså du som overtar for kapteinen når det trengs.

En overstyrmann må være effektiv og nøyaktig. Du må være god til å samarbeide, og glad i å inspirere og lede andre mennesker. I tillegg må du ha et rent rulleblad for å få visum til andre land.

Helsekrav

Det stilles strenge krav til synet ditt (spesielt fargesynet) og hørselen. Noen typer diabetes, allergier og astma vil bli spesielt vurdert før du kan bli godkjent. Ellers trengs det god allmenn helsetilstand, og en godkjent helseattest fra en autorisert sjømannslege.

Etter utdanning

Norske redere har lenge vært flinke til å ansette godt kvalifiserte folk på skipene sine. De ser viktigheten av å bemanne med både kaptein, overstyrmann, styrmann, maskinsjef og 1. maskinist.

På viktige områder som cruisefart, gass- og kjemikalietransport, oljeproduksjonsskip og servicefartøyer i offshore, er Norske rederier i verdenstoppen.

Overstyrmann

Styrmann

Kadett

Matros 2 års læretid

VG 3 Studie-
forberedende utdannings-
program

VG 2 Maritime fag

Se skoler

VG 2 Studie-
forberedende utdannings-
program

VG 1 Teknikk industriell produksjon / elektrofag

Se skoler

VG 1 Studie-
forberedende utdannings-
program

Kaptein

Kaptein

Velger du å bli kaptein, får du det endelige ansvaret for absolutt alt om bord på skipet. Kapteinen er den øverste administrative lederen om bord, så du som skal bli kaptein må lære deg mange ting i tillegg til det maritime faget, som ledelse og økonomi.

En kaptein må være effektiv og nøyaktig. Du må være god til å samarbeide, og glad i å inspirere og lede andre mennesker. I tillegg må du ha et rent rulleblad for å få visum til andre land.

Helsekrav

Det stilles det strenge krav til synet (spesielt fargesynet) og hørselen din. Noen typer diabetes, allergier og astma vil bli spesielt vurdert før du kan bli godkjent. Ellers trengs det god allmenn helsetilstand, og en godkjent helseattest fra en autorisert sjømannslege.

Etter utdanning

Norske redere har lenge vært flinke til å ansette godt kvalifiserte folk på skipene sine. De ser viktigheten av å bemanne med både kaptein, overstyrmann, styrmann, maskinsjef og 1. maskinist.

På viktige områder som cruisefart, gass- og kjemikalietransport, oljeproduksjonsskip og servicefartøyer i offshore, er Norske rederier i verdenstoppen.

Kaptein

Styrmann / Skipsoffiser

Kadett

Matros 2 års læretid

VG 3 Studie-
forberedende utdannings-
program

VG 2 Maritime fag

Se skoler

VG 2 Studie-
forberedende utdannings-
program

VG 1 Teknikk industriell produksjon / elektrofag

Se skoler

VG 1 Studie-
forberedende utdannings-
program

Motormann

Motormann

Som motormann til sjøs er du fagarbeider i skipets hjerte, maskinrommet. Her vil du jobbe med vedlikehold av skipets maskineri og systemer. I tillegg til dette har motormannen vakttjeneste ombord. Velger du å utdanne deg som motormann, kan du både jobbe om bord på et skip og i mekanisk industri på land.

Noe som passer for deg?

Som motormann må du være nøyaktig, og glad i å jobbe både alene og sammen med andre. Det er mange sikkerhetskrav og regler som må følges som motormann, så det er viktig at du er ansvarsbevisst. Du må også være god til å samarbeide, og du trenger et rent rulleblad for å få visum til andre land.

Helsekrav

For å jobbe som motormann stilles det strenge krav til syn og hørsel. Noen typer diabetes, allergier og astma vil bli spesielt vurdert før du kan bli godkjent. Ellers trengs det god allmenn helsetilstand, og en godkjent helseattest fra en autorisert sjømannslege.

Etter utdanning

Sjøfartsnæringen er i rask utvikling, og det skjer mye på forskningsfronten. Dette fører til at de ulike yrkene til sjøs er i en spennende utvikling, og motormannfaget er ikke noe unntak. Som motormann står også veien åpen hvis du etter hvert vil videreutdanne deg til maskinoffiser.

Motormann

2 års læretid

Finn opplæringskontor

VG 2 Maritime fag

Se skoler

VG 1 Teknikk industriell produksjon / elektrofag

Se skoler

Maskinist

Maskinist

Som maskinist jobber du sammen med maskinsjefen i skipets hjerte, maskinrommet. Her er det mye som må fungere til enhver tid, som strøm, pumper, motorer og kjeler. Når skipet er på verksted, er du med på å lede dette arbeidet sammen med maskinsjefen.

Hvis du er glad i mekanikk og teknikk er det god start! Ellers må du være effektiv, nøyaktig og god til å samarbeide. Du trenger også et rent rulleblad for å få visum til andre land.

Helsekrav

Du må ha god allmenn helsetilstand, og det stilles spesielt strenge krav til syn og hørsel. Noen typer diabetes, allergier og astma vil bli spesielt vurdert før du kan bli godkjent. Du må også ha en godkjent helseattest fra en autorisert sjømannslege.

Det norske maskinistforbund har to typer synskrav: Maskinister som skal ha brovaktsfunksjon må ha normalt fargesyn, mens hos maskinister som skal ha sikkerhetsfunksjon stilles det ingen krav til fargesyn.

Etter utdanning

Utviklingen innenfor teknikk og mekanikk er i en rask og spennende utvikling, og norske forskningsmiljøer er ledende på marinteknologisk forskning. De nye teknologiske løsningene som utvikles, gir Norge et fortrinn i den globale konkurransen i skipsfartsbransjen. Som maskinist blir du en del av denne utviklingen. De fleste maskinsjefer har startet som maskinister, og kanskje velger også du den veien?

Maskinist

Kadett

Motormann 2 års læretid

VG 3 Studie-
forberedende utdannings-
program

VG 2 Maritime fag

Se skoler

VG 2 Studie-
forberedende utdannings-
program

VG 1 Teknikk industriell produksjon / elektrofag

Se skoler

VG 1 Studie-
forberedende utdannings-
program

Maskinsjef

Maskinsjef

Som maskinsjef er du teknisk sjef om bord og jobber i skipets hjerte, maskinrommet. Her må både strøm, pumper, motorer og kjeler fungere til enhver tid. Maskinsjefen er ansvarlig for drift og vedlikehold av maskiner og andre tekniske installasjoner om bord, og når skipet er på verksted er det maskinsjefen som forbereder og leder arbeidet her.

Hvis du er glad i mekanikk og teknikk er det god start! Ellers må du være effektiv, nøyaktig og god til å samarbeide. Som sjef bør du også være glad i å lede andre. Som ellers til sjøs trenger du et rent rulleblad for å få visum til andre land.

Helsekrav

Du må ha god allmenn helsetilstand, og det stilles spesielt strenge krav til syn og hørsel. Noen typer diabetes, allergier og astma vil bli spesielt vurdert før du kan bli godkjent. Du må også ha en godkjent helseattest fra en autorisert sjømannslege. Det norske maskinistforbund har to typer synskrav:

Maskinister som skal ha brovaktsfunksjon må ha normalt fargesyn, mens maskinister som skal ha sikkerhetsfunksjon har ingen krav til fargesyn. Maskinsjefen hører hjemme i den siste gruppen, og trenger derfor ikke spesielt godt fargesyn.

Etter utdanning

Utviklingen innenfor teknikk og mekanikk er i en rask og spennende utvikling, og norske forskningsmiljøer er ledende på marinteknologisk forskning. De nye teknologiske løsningene som utvikles, gir Norge er fortrinn i den globale konkurransen i skipsfartsbransjen. Som maskinsjef blir du en del av denne utviklingen!

Maskinsjef

Maskinist

Kadett

Motormann 2 års læretid

VG 3 Studie-
forberedende utdannings-
program

VG 2 Maritime fag

Se skoler

VG 2 Studie-
forberedende utdannings-
program

VG 1 Teknikk industriell produksjon / elektrofag

Se skoler

VG 1 Studie-
forberedende utdannings-
program

Skipselektriker

Skipselektriker

Skip blir bare mer og mer avanserte og komplekse, og som skipselektriker er det du som setter sammen, justerer og reparerer skipets elektriske motorer og generatorer. Du blir altså skipets spesialist på instrumenter og kontrollapparater, og den som fikser eventuelle feil på det elektriske anlegget.

Som skipselektriker må du være nøyaktig, og glad i å jobbe både alene og sammen med andre. Det er mange sikkerhetskrav og regler som må følges som skipselektriker, så det er viktig at du er ansvarsbevisst. Du må være god til å samarbeide, og du trenger et rent rulleblad for å få visum til andre land.

Helsekrav

For å jobbe som skipselektriker stilles det strenge krav til syn og hørsel. Noen typer diabetes, allergier og astma vil bli spesielt vurdert før du kan bli godkjent. Ellers trengs det god allmenn helsetilstand, og en godkjent helseattest fra en autorisert sjømannslege.

Etter utdanning

Elektro og svakstrøm er nervetrådene i en rivende teknologisk utvikling, og som skipselektriker får du en unik sjanse til å delta i denne utviklingen. Dagens skip har avanserte og innovative elektriske anlegg, og elektromotorer og elektriske dieselmotorer blir stadig vanligere. Erfaringen og kunnskapen du får som skipselektriker, kan du bruke både i skipsindustrien og i jobb som elektriker på land.

Skipselektriker

30 mnd læretid

VG 2 El-energi

Se skoler

VG 1 elektrofag

Se skoler

Kokk

Kokk

Ute til sjøs blir maten kanskje enda viktigere enn den er her hjemme. Som skipskokk har du ansvar for å lage mat til både mannskap og passasjerer. I tillegg er det ofte kokken som setter opp menyen, bestiller matvarer og fører regnskap over forbruket.

Skal du bli kokk, er det naturligvis viktig at du er glad i å spise og lage mat. Ellers vil du få bruk for gode samarbeidsevner, i og med at du ofte leder et team av medarbeidere i byssa. Som ellers til sjøs trenger du et rent rulleblad for å få visum til andre land.

Helsekrav

For å jobbe som skipskokk stilles det strenge krav til syn og hørsel. Noen typer diabetes, allergier og astma vil bli spesielt vurdert før du kan bli godkjent. Ellers trengs det god allmenn helsetilstand, og en godkjent helseattest fra en autorisert sjømannslege.

Etter utdanning

Kokken er en viktig person om bord på et skip, og jobben du gjør har mye å si for trivselen og miljøet. Det er mye fokus på kosthold for tiden, og kokkefaget har en rask og spennende utvikling. Om bord på et større skip kan du få et utvidet arbeidsområde som stuert, en offiser som har ansvaret for den totale forpleiningen (matlaging og rengjøring) om bord. Utdannelsen som skipskokk kan også brukes som kokk på land.

Kokk

2 års læretid

VG 2 kokk- og servitørfag

Se skoler

VG 1 Restaurant- og matfag

Se skoler

Maskinsromsoperatør

Maskinromsoperatør

Maskinromsoperatøren på en rigg har omtrent samme arbeidsoppgaver som en maskinist på et skip. Det vil si at du jobber med all slags teknisk utstyr, fra finmekanikk til enorme kran­konstruksjoner. Maskinromsoperatøren går også vakt i maskinkontrollrommet.

Den viktigste egenskapen du trenger, er interesse og anlegg for teknikk. Som maskinromsoperatør trenger du som ellers på en rigg er gode samarbeidsevner.

Helsekrav

For å jobbe som kontrollromsoperatør må du ha god allmenn helsetilstand, og noen typer diabetes, allergier og astma vil bli spesielt vurdert før du kan bli godkjent. Ellers trenger du godkjent helseattest fra en autorisert sjømannslege.

Etter utdanning

Norge ligger langt fremme innenfor olje- og gassutvinning, og norske rederier satser bevisst på å bemanne riggene sine med norske fagfolk. På rigg er det vanlig å jobbe skift, til god betaling sammenlignet med de fleste andre yrker.

Teknisk sjef

Teknisk sjef

Vi kan si at kontrollrommet er hjernen om bord på en rigg, mens maskinrommet er hjertet. Som teknisk sjef får du ansvar for at dette hjertet slår slik det skal.

Som teknisk sjef er du maskinsjefen om bord, med ansvar for riggens avanserte maskinavdeling. Det viktigste for deg som vil bli teknisk sjef er derfor en sterk interesse for hvordan ting virker. Ellers trenger du som alle andre på en rigg gode samarbeidsevner.

Helsekrav

For å jobbe som kontrollromsoperatør må du ha god allmenn helsetilstand, og noen typer diabetes, allergier og astma vil bli spesielt vurdert før du kan bli godkjent. Ellers trenger du godkjent helseattest fra en autorisert sjømannslege.

Etter utdanning

Norge ligger langt fremme innenfor olje- og gassutvinning, og norske rederier satser bevisst på å bemanne riggene sine med norske fagfolk. På rigg er det vanlig å jobbe skift, til god betaling sammenlignet med de fleste andre yrker.

Teknisk assistent

Teknisk assistent

Som teknisk assistent jobber du med alt det tekniske utstyret om bord på riggen, fra finmekanikk til enorme krankonstruksjoner.

Den viktigste egenskapen du trenger, er interesse og anlegg for teknikk. Som teknisk assistent jobber du sammen med teknisk sjef i riggens maskinavdeling.

Som ellers på en rigg er gode samarbeidsevner en viktig egenskap.

Helsekrav

For å jobbe som teknisk assistent må du ha god allmenn helsetilstand, og noen typer diabetes, allergier og astma vil bli spesielt vurdert før du kan bli godkjent. Ellers trenger du godkjent helseattest fra en autorisert sjømannslege.

Etter utdanning

Norge ligger langt fremme innenfor olje- og gassutvinning, og norske rederier satser bevisst på å bemanne riggene sine med norske fagfolk. På rigg er det vanlig å jobbe skift, til god betaling sammenlignet med de fleste andre yrker.

DP-operatør/ Kontrollromsoperatør

Kontrollromsoperatør

Som kontrollromsoperatør jobber du 24-timers vakter sammen med stabilitetssjefen. Du kontrollerer riggens stabilitet, styrer systemene i kontrollrommet og navigerer riggen når den skal flyttes. Lasting og lossing er også ditt arbeidsområde.

Kontrollromsoperatøren styrer altså kontrollrommet, som på mange måter er riggens hjerne. Denne jobben passer dermed best for deg som er interessert i teknikk. Ellers trenger du som alle andre på en rigg gode samarbeidsevner.

Helsekrav

For å jobbe som kontrollromsoperatør må du ha god allmenn helsetilstand, og noen typer diabetes, allergier og astma vil bli spesielt vurdert før du kan bli godkjent. Ellers trenger du godkjent helseattest fra en autorisert sjømannslege.

Etter utdanning

Norge ligger langt fremme innenfor olje- og gassutvinning, og norske rederier satser bevisst på å bemanne riggene sine med norske fagfolk. På rigg er det vanlig å jobbe skift, til god betaling sammenlignet med de fleste andre yrker.

Stabilitetssjef

Stabilitetssjef

Stabilitetssjefen er overstyrmann ombord, og har ansvar for riggens posisjonering og navigering. Du vil også være riggsjefens nærmeste medarbeider, og ha ansvar for alt arbeidet som foregår på dekket til riggen. Derfor trenger du både maritim utdannelse og kunnskap om ledelse og økonomi.

Siden du har det nest øverste ansvaret for alt om bord, trenger du både lederegenskaper og gode evner til samarbeid. Ellers er rent rulleblad er en forutsetning for å få visum til andre land.

Helsekrav

God allmenn helsetilstand, i tillegg stilles det strenge krav til syn (spesielt fargesyn) og hørsel. Noen typer diabetes, allergier og astma vil bli spesielt vurdert, og du trenger en godkjent helseattest, utstedt av en autorisert sjømannslege.

Etter utdanning

Norge ligger langt fremme innenfor olje- og gassutvinning, og norske rederier satser bevisst på å bemanne riggene sine med norske fagfolk. På rigg er det vanlig å jobbe skift, til god betaling sammenlignet med de fleste andre yrker.

Plattformsjef

Plattformsjef

Som riggsjef har du mye ansvar og mange roller å fylle, akkurat som kapteinen på et skip. I tillegg til å være den øverste administrative lederen om bord på riggen, fungerer riggsjefen også som en administrerende direktør for bedriften på land. Derfor trenger du både maritim utdannelse og kunnskap om ledelse og økonomi.

Som plattformsjef bør du være glad i å lede og inspirere andre. Like viktig er det å være glad i å samarbeide og å ta på seg ansvar, siden det er du som til syvende og sist har ansvar for alt på riggen. Rent rulleblad er en forutsetning for å få visum til andre land.

Helsekrav

God allmenn helsetilstand, i tillegg stilles det strenge krav til syn (spesielt fargesyn) og hørsel. Noen typer diabetes, allergier og astma vil bli spesielt vurdert, og du trenger en godkjent helseattest, utstedt av autorisert sjømannslege.

Etter utdanning

Norge ligger langt fremme innenfor olje- og gassutvinning, og norske rederier satser bevisst på å bemanne riggene sine med norske fagfolk. På rigg er det vanlig å jobbe skift, til god betaling sammenlignet med de fleste andre yrker.

Ingeniør

Ingeniør

Teknologer er etterspurt av store deler av den maritime klyngen. Teknologer og ingeniører er involvert i utviklingen av mange av tingene vi omgir oss med, for eksempel bygninger, fly, datamaskiner, matvarer, vaksiner og avansert utstyr til sykehus og industri. Som ingeniør kan du være med å løse tekniske utfordringer og utvikle produkter for fremtida.

Innen den maritime klyngen er det mange typer bedrifter som trenger ingeniører. Hos rederi vil dette være inspektører, kvalitetskontrollører eller på nybyggsutvikling. Tettheten er også stor i teknologibedrifter som verft og skipsutstyrsprodusenter, der ingeniørene både er med på å gjøre beregninger og avgjørelser i forbindelse med bygging og produksjon av skip og utsyr, men også er med på å utvikle nye produkter.

Teknologer er ofte med på forskning og utvikling av nye produkter og løsninger. For eksempel nye og mer energieffektive skipsdesign, fremdriftssystemer og annet skipsutstyr. Et godt eksempel er DNV-GL som i tillegg til å være verdens største klasseselskap også er en av de største kunnskapsbedriftene i Norge. Som teknolog kan du være med på å løse problemer som bidrar til en mer klimavennlig fremtid.

Det er flere måter å bli ingeniør på. Den klassiske måten er å ta studiespesialiserende videregående utdanning med realfagsfordypning. Om du har karakter fire eller mer i den vanskeligste matematikken på videregående kan du søke deg inn på femåring integrert sivilingeniørutdanning, som du finner ved NTNU, xx, yy og NN. Den mest relevante sivilingeniørutdanningen for maritim næring er marinteknologilinja ved NTNU.

Du kan også begynne en treårig ingeniørutdanning ved disse studiestedene. Har du en ingeniørutdanning/bachelor i teknologi, kan du bygge på det med en toårig master i teknologi/sivilingeniørutdanning.

Du kan også bli ingeniør ved å først ta fagbrev innen et relevant fagområde som teknikk og industriell produksjon (TIP), maritim, industrimekaniker, prosessoperatør, brønnoperatør, elektriker mm. Har du et relevant fagbrev kan du begynne på en y-vei-utdanning innen en relevant ingeniørlinje. Gjennom y-veien får du ekstraundervisning i matematikk og en del andre fag som du hadde mindre av i fagutdanningen, samtidig som du tår fritak for enkelte av de tekniske delene av fagplanen som du kan fra før. Y-vei-ingeniører er svært etterspurt i næringen siden de har både praktisk og teoretisk kompetanse.

Du kan også ta ingeniørutdanning i Forsvaret.

Skipsdesigner

Skipsdesigner

Som skipsdesigner kan du utvikle design for skip, rigger og andre flytende konstruksjoner. Tung fagkunnskap og kreativitet er viktige egenskaper. Avhengig av interesse og kunnskap kan du jobbe med prosjektering av totalløsninger for skipsdesign, eller gå i dybden innenfor en av de mange fagdisiplinene, som skrogdesign og maskineri.

Les mer her

Aprobatør

Aprobatør

Aprobatøren godkjenner design dokumentasjonen for et skip, et system om bord i et skip og/eller skipets utstyr. Et skip må ha et godkjent klassesertifikat for å få fartstillatelse og bli forsikret. Klassesertifikatet utstedes av et klasseselskap som dermed går god for at skipets sikkerhet og evt. at dets styringssystemer er tatt hånd om og tilfredsstiller klasseselskapets og flaggstatens krav.

Surveyor

Surveyor

En surveyor verifiserer et skip, et system om bord i et skip eller sjekker at sertifiserbart utstyr er bygget i henhold til approberte tegninger eller tilfredsstiller klassens krav til akseptabel teknisk standard i skipets seilende fase. Ved NTNU kan du ta et 5-årig masterprogram i marin teknikk. Studieprogrammet er verdensledende på utdanning innen marinteknisk sektor.

Sveiser

Sveiser

Som sveiser føyer man sammen metalldeler ved en smelteprosess. Det skjelnes mellom elektrosveiser (buesveiser) og autogensveiser (gass-sveiser). Opplæringen skjer normalt ved to år i videregående skole og to år i lære i bedrift. Skoledelen består av et videregående trinn 1-kurs i teknikk og industriell produksjon og et videregående trinn 2-kurs i industriteknikk. Også gjennom kortere kurs, f.eks. arbeidsmarkedskurs (yrkesopplæring for voksne), kan man kvalifisere seg for enkelte typer sveisearbeid. For å bli sveiser kan du studere teknikk og industriell produksjon.

Les mer her

Inspektør

Inspektør

Inspektøren er bindeleddet mellom landorganisasjonene og skipene som er i drift. Inspektøren bistår ved eventuelle tekniske problemer på skipet, styrer budsjettet for skipet og sørger for at skipet til enhver tid er i den stand som klasseselskap, IMO, myndighetene og eierne krever at det skal være. Jobben krever en del reising i forbindelse med besøk på båtene og dokkinger. En inspektørs arbeidsdag består også av en del kursing for hele tiden å holde seg oppdatert på de nyeste kravene og teknisk utstyr. Ved NTNU kan du ta et 5-årig masterprogram i marin teknikk. Studieprogrammet er verdensledende på utdanning innen marinteknisk sektor.

Superintendent

Superintendent

En superintendent i et rederi har landbasert ansvar for et eller flere skip i flåten. Dette inkluderer teknisk utvikling og vedlikehold, budsjett, HSEQ, mannskap, samt klasse og flaggstattema. Det er viktig med en god praktisk forståelse av hele skipet, og kanskje særlig av maskineriet. Derfor har mange superintendents bakgrunn som maskinister og maskinsjefer.

Controller

Controller

Som controller jobber du for eksempel med drifts- og regnskapsrapportering. Det innebærer at du gjør kvalitetskontroll av regnskap, drifts- og kostnadsanalyser og effektivisering av rutiner og prosesser. Ofte er en controller med på å videreutvikle selskapets økonomi-, regnskaps- og forretningsmessige styringssystemer.

Les mer her

HMS-Ingeniør

HMS

Som HMS-ingeniør arbeider du med løsninger og rutiner for å skape en trygg og god arbeidsplass, og med å sikre at virksomheten ikke skader miljøet. Internkontroller og risikoanalyser er viktige deler av arbeidet for å sikre at bedriftens systemer innen HMS er tilfredsstillende og at krav virksomheten er pålagt blir overholdt.

Les mer her

Mannskapssjef

Mannskapssjef

Som mannskapssjef har man ansvar for at mannskapsbehovene for hele flåten blir dekket med rett kompetanse, til rett tid og på rett sted. I tillegg pleier man daglig kontakt med sjøfolkene, jobber for å finne løsninger på deres problemer og behov, og er en støttespiller innen personalsaker om bord.

Kundeforhold i bank

Kundeforhold bank

Kundeforhold i bank er hovedsakelig fokusert på relasjonsbygging, kredittvurdering og salg av relevante finansielle produkter og løsninger. Jobben innebærer også det å være en diskusjonspartner for CFO på alle områder som rådgivning, markedsføring, oppfølging og levering av relevante produkter og banktjenester og risikostyring. Hvis du ønsker å jobbe innen finans og forsikring kan siviløkonomi være en aktuell studieretning for deg.

Kundeansvarlig i bank

Kundeansvarlig bank

Som kundeansvarlig i en bank har man ansvaret for en kundeportefølje, og er bankens representant ovenfor dem. Videre har man ansvar for de interne prosesser knyttet til sin portefølje. Hvis du ønsker å jobbe innen finans og forsikring kan siviløkonomi være en aktuell studieretning for deg.

Marine underwriter

Marine underwriter

Shipping er både kapitalkrevende og forbundet med risiko, derfor har forsikring alltid vært en viktig del av bransjen. Som marine underwriter består jobben din hovedsakelig av to deler: Vedlikehold og videreutvikling av den eksisterende porteføljen, og tegning av nye forsikringer. Hvis du ønsker å jobbe innen finans og forsikring kan siviløkonomi være en aktuell studieretning for deg.

Jurist

Jurist

Juridisk kompetanse er viktig for den maritime klyngen. Som jurist i den maritime næringen bistår du bedrifter med sjørettslige og øvrige shipping- og offshorerelaterte juridiske spørsmål. Eksempler kan være utarbeidelse av kontrakter (blant annet byggekontrakter, certepartier og samarbeidskontrakter), kontraktsforhandlinger, skade- og forsikringsoppgjør og skipsfinansiering. En jurist bistår også ved kjøp og salg av skip og levering av nybygg.

Det er flere store advokatfirmaer i Norge som har mye fokus på maritim jus. De største finnes hovedsakelig i Oslo og Bergen, men du finner advokatfirmaer som tar maritime oppdrag langs hele kysten. Blant de største firmaene er Thommessen og Wikborg Rein. I tillegg er Nordisk skibsrederforening verdens største Defence Club.

Du kan studere jus ved følgende institusjoner:

  • Universitetet i Oslo
  • Universitetet i Bergen
  • Universitetet i Tromsø

For en maritim spesialisering er Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo det ledende miljøet i Norge.

Megler

Megler

Skipsmeglere har i hovedsak to oppgaver: skaffe last til skip (befraktning) og samordne kjøp og salg av skip mellom kjøper og selger. Som skipsmegler sitter du både på markedsoversikt og erfaring med håndtering av næringen og er dermed en forutsetning for at markedet skal fungere optimalt. Andre oppgaver som en megler utfører er klarering ved skipsanløp, prosjektutvikling i samarbeid med befrakter, verft eller rederi og kontrahering av skip.