Maritim næring er den eneste hvor Norge er best i verden. Hos oss spiller du på elitelaget.

Norge er et lite land, men på havet er vi en stormakt. Denne innflytelsen kan vi takke både forfedrene våre og geografien vår for. Ikke minst har vi vært flinke til å bygge opp kompetanse og bruke ressursene våre på en smart måte. Dette har gjort Norge til et rikt land, og etter oljevirksomhet er maritim næring den største næringen i Norge. Norske shippingfolk, norsk teknologi og norske skip finnes over hele verden. I Singapore vet folk hvor Fosnavåg er, og i USA trener sjøfolk i simulatorer produsert på Kongsberg.

Hvis du velger en maritim utdanning er du godt rustet til å jobbe innenfor forskjellige deler av den maritime næringen. I dag jobber omtrent 100 000 mennesker innen maritime næring i Norge. Å jobbe om bord i et skip er bare én av mange muligheter. Det finnes tusenvis av mennesker som jobber med maritime oppgaver uten å ha satt sin fot på et skipsdekk.

Den maritime næringen tilbyr varierte jobber, og vi trenger alt fra matroser til meglere, ingeniører, maskinister, bankfolk, kapteiner og advokater. Lønnsnivået er generelt godt eksempelvis er startlønnen for matroser og motormenn 431700 kroner, 558720 kroner for maskinister, 500 000 kroner sivilingeniører og 446 000 kroner for siviløkonomer.

Over 90 prosent av norsk skipsfart foregår mellom utenlandske havner og den samme prosentandelen av all varetransporten foregår på skip. Skipsfart henger uløselig sammen med internasjonal handel – og dermed økonomisk vekst. I tillegg blir skip og andre flytende enheter benyttet til en lang rekke andre maritime formål, for eksempel fiske, boring, olje- og gassproduksjon, lagring og boliger. Innenfor alle disse formålene finner vi et betydelig innslag av norske aktører.

Det er også en tett kobling mellom skipsfart og norsk olje- og gassvirksomhet, ettersom den maritime kompetansen er grunnlaget for olje- og gassutvinningen på norsk sokkel. Norge kontrollerer nå verdens mest moderne og nest største offshore serviceflåte, med oppdrag i alle verdensdeler.

En jobb innen skipsfarten og den maritime næringen vil kunne by på mange og spennende muligheter! Klikk på de ulike fagdisiplinene for å lese mer og finn ut hva som passer deg.

Møt fire personer med forskjellig utdanningsbakgrunn innen maritim næring her:

Til studieveiledere

Til foreldre