nrf

mf


Maritim Karriere er en nettside som skal formidle informasjon om de ulike studie og jobbmulighetene som finnes i den maritime næringen i Norge. Maritim næring er alt arbeid som knytter seg til transport og operasjoner på havet, skip, verft som bygger skip, ulike tjenesteytende næringer som bank og forsikring og de som produserer utstyr. Nettsiden driftes av Maritimt Forum og Rederiforbundet og i samarbeid med opplæringskontorene og alle de flotte bedriftene som finnes i næringen. Gi oss gjerne tilbakemeldinger på innhold.

Vil du vite mer? Ring eller send mail til oss eller ditt nærmeste opplæringskontor, så skal vi hjelpe deg så godt vi kan! Vi sender deg også gjerne en brosjyre med mer info.

Norges Rederiforbund: post@rederi.no

Maritimt Forum: post@maritimt-forum.no


Maritimt Kompetansesenter Sørøst Norge

Øvre langgate 46
3110 Tønsberg
Tlf: 33 30 88 90
E-post: post@maritimkompetanse.no

Opplæringskontoret for maritime fag Nord-Vest

Storgt. 25
6002 Ålesund
Tlf: 70 13 90 90
E-post: post@maritimefag.no

Maritimt Opplæringskontor Sør-vest

Postboks 132,
5501 Haugesund
Tlf: 52 70 89 20
E-post: post@maropp.no

Opplæringskontoret for maritime fag – Nord

Terminalgt. 38
9019 Tromsø
Tlf: 97 53 40 00
E-post: firmapost@omf-nord.no