svenoleIMG_1739

Ingeniørstudent Sven Ole skriver mastergrad om havvind i det han mener er Norges beste studentby. Han tror Norge kommer til å omstille seg til et lavutslippsamfunn, og drømmer om å være en del av det.

Vi møter Sven Ole Mollestad Nicoalysen (24) ved bølgetanken til studentene i marin teknikk på NTNU. Der kan de lage kunstige bølger og teste hvordan miniatyrmodeller av skip og havvindturbiner oppfører seg i vannet.

PÅ NTNU ligger det som regnes som en verdensledende utdanning i marin teknikk. Sven Ole er nå på siste året av det femårige studieløpet. Her lærer han alt som har med beregning og konstruksjon av skip og installasjoner på havet.

Sven Ole er roer, og har blant annet tatt sølv i student-EM. Det er noe av grunnen til at det ble nettopp marin teknikk-

 Jeg har alltid vært interessert i hvordan man kan får båten til å gå fortere, hvis ikke treningen holdt, kanskje man kan gjøre med båten.

Tøffere tider

Sven Ole har et sterkt miljøengasjement, og vil være med å skape et lavutslippssamfunn.

Jeg skriver masteroppgaveom et spesielfartøy som installerer vindturbiner til havs. Det er en bransje som er veldig interessant for fremtiden, og noe vi kan leve av når oljen tar slutt. Jeg vokste opp med blekkulfklubben. Det å kunne bidra til å gjøre en forskjell er en spennende tanke.

Selv om det er krevende tider for store deler av den maritime industrien, med lav oljepris og få kontrakter, er Sven Ole overbevist om at det vil snu.

–  Det tar litt tid for markedet å omstille seg, men olje er bare en del av den maritime industrien. Overgangen kommer. Om 20 er Norge ledende på fornybar energi til havs, med offshore vind, bølgekraft og tidevannskraft .

Krevende, men morsomt studie

Han vil oppfordre alle som har lyst, til å prøve å bli ingeniør i marin teknikk.

Det er absolutt et krevende studium, og et godt steg videre fra videregående. Men det er alltid en naturlig progresjon, så man utvikler seg fort. Vi samarbeider, lærer av hverandre og diskuterer sammen.

For den som er i tvil om det er for vanskelig har han en klar beskjed:

–  Det kommer til å gå helt fint, det er så mange som hjelper deg gjennom studiet. Marin teknikk på NTNU er uten tvil det beste studiet. Og Trondheim er den beste byen å studere i, med noe for alle.