Til foreldre


Om maritim næring

Norge er en av verdens ledende maritime nasjoner, og næringen har direkte og indirekte betydning for arbeidsplassene til 300-400 000 nordmenn. Den maritime næringen er Norges største eksportør av tjenester, og vår nest største næring regnet i eksportverdi, etter olje og gass.
Det maritime miljøet i Norge er blant verdens mest komplette, med et mangfold av bedrifter og fagmiljøer som sammen besitter en helt unik innovasjonskraft. Vi har verdensledende rederier, en sofistikert og voksende maritim industri, avanserte teknologi- og innovasjonsmiljøer, og ledende shipping-banker og meglerfirmaer. Samspillet mellom disse er nøkkelen til at norske maritime aktører også i fremtiden kommer til å hevde seg i verdenstoppen, med cutting edge kvalitet for en global næring.

Karrieremuligheter

Olje- og offshoresektoren har vært i formidabel vekst de siste tiårene, og som del av denne industrien har skipsfartsnæringen hatt tilsvarende medvind. Denne fantastiske utviklingen har gitt norsk skipsfart en solid plassering i verdenstoppen!

Det er et stort behov for yrkesutdannede sjøfolk i den raskt voksende næringen, og fordelene med maritim utdanning er mange:

  • Fleksible utdanningsløp med mulighet for påbygging
  • Lærlingplass og god jobb etter utdanning
  • Skiftjobbing gir lange friperioder og god lønn
  • Kunnskap og kompetanse som kan brukes både til sjøs og i landbasert virksomhet

Maritim utdanning er et robust karrierevalg som gir masse muligheter for å endre kurs yrkesmessig og gå inn i nye roller på land. Å jobbe om bord i et skip er bare én av mulighetene, det finnes tusenvis av mennesker som jobber med maritime oppgaver uten å ha satt sin fot på et skipsdekk. Sjømannsutdanningen gir masse fleksibilitet. Felles for dem alle er at tempoet er høyt og ingen dager er like.

En maritim karriere er en livsstil heller enn en jobb. All kommunikasjon er på engelsk, tempoet er høyt og ingen dager er like. Ansatte i den maritime næringen må være forberedt på å jobbe på den lokasjonen og det tidspunktet som oppgaven krever. Kundene er lokalisert over hele kloden og vår forretning går hele døgnet, året rundt. Denne karrieren krever god kremmerånd, tverrfaglig kompetanse, interesse for høyteknologi, gode sosiale ferdigheter, et globalt perspektiv og en innstilling som gjør det mulig å frakte verdenshandelen best og billigst frem.

Det er umulig å liste opp alle jobbene som finnes i den maritime næringen. Det finnes et mangfold av jobbmuligheter både til sjøs og på land. Maritim næring har lovende vekstutsikter i all overskuelig fremtid, og den norske næringen er blant de mest dynamiske og konkurransedyktige i verden. Les mer om utdanning- og karrieremuligheter under Hvorfor maritim utdanning.