Til studieveiledere


Oppgaver

Skrive oppgave om den maritime næringen?

Det kan være nyttig å skrive en bachelor- eller masteroppgave med utgangspunkt i den maritime næringen. Det er en kunnskapsintensiv og dynamisk næring med gode muligheter for spennende temaer som det er verd å undersøke nærmere.

Vi har ikke en database med oppgaver om næringen eller temaer som næringen selv er interessert i å belyse, men vi hjelper studentene videre på veien hvis de sender oss en forespørsel på epost. Norges Rederiforbund har også et eget bibliotek og arkiv som studentene kan benytte seg av mens de skriver.

Noen ganger kommer bedrifter til oss med interessante problemstillinger som de ønsker mer kunnskap om, og kanskje er det nettopp studentene som undersøker denne problemstillingen nærmere.

Praksisplass

Hvis man vil ta deler av utdanningen i en bedrift, enten som et praksisopphold eller som en mulighet til å samle datamateriell, står den maritime næringen klar til å ta imot studenter.

I en så global næring trenger ikke studentene å begrense seg til praksis i Norge. Wilhelmsen-systemet alene har flere kontorer i utlandet enn det norske utenriksdepartementet har til sammen. Vi oppfordrer studentene til å vise pågangsmot og ta direkte kontakt med bedriftene de har lyst til å jobbe for!

Gjesteforelesning

Ta kontakt med oss hvis du vil invitere noen fra den maritime næringen som gjesteforeleser, så hjelper vi deg til å finne den beste kvinnen eller mannen for oppgaven.

Vi stiller med introduksjonsforelesninger til den maritime næringen eller spesifikke foredrag som er spesielt tilpasset ditt fagområde.

Bedriftsbesøk

Vil dine studenter besøke en av bedriftene i den maritime næringen?

De aller fleste bedrifter tar imot enkeltstudenter og studentgrupper med åpne armer. Ta kontakt med oss for å organisere et bedriftsbesøk, så finner vi en bedrift som passer til dine behov og ønsker.

Vi kan vi også organisere besøk på skip når de er inne til kai, forutsatt at det er en havn i nærheten av studiestedet ditt eller at dere er villige til å reise til nærmeste havn.

Støtte til aktiviteter

Det finnes flere muligheter hvis enkeltstudenter eller studentgrupper trenger støtte til aktiviteter tilknyttet den maritime næringen.

Støtte fra Norges Rederiforbund

Norges Rederiforbund deler årlig ut støtte til studenter. Søknadsfristen for støtte fra Norges Rederiforbund er 1. oktober og søknaden sendes til Avdeling for Kompetanse, Rekruttering og Utdanning.

Sommerjobb

Lyst på sommerjobb eller delta i en sommer prosjekt søk her hos

Kongsberg Maritime

DNV GL 

Sjøfartsdirektoratet 

Lærlinger 2018

VARD

Trainee/Internship 

Grette Advokatfirma 

Wiersholm

Wikborg Rein & Co